Search |  Shopping cart | หน้าแรก | ศิริสโตร์มีอะไรให้คุณ | วัตถุมงคล | วิธีการสั่งจอง-ชำระเงิน | เรื่องพระน่ารู้ | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง


หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม
วัดศรีสินมา ต.สวนส้ม
อ.บ้านแผ้ว จ.สมุทรสาครพิธีพุทธาภิเษกใน
วันที่ 22 ตุลาคม 2548
(ปลุกเสก 1 ไตรมาส)

รับวัตถุมงคลใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไปแหวนแปดทิศ
เนื้อเงินลงยาราชาวดี บูชา 1,800 บาท
พระกริ่งจักรตรี 72 พรรษาราชินี

หลวงพ่อทวด ภ.ป.ร.
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
เนื้อเงินชุบสามกษัตริย์
บูชา 700 บาทพระนางพญา รุ่นเปิดกรุ2514
พบในกรุไม่เกิน 7 พันองค์
- พิมพ์สังฆาฏิ (หมดแล้ว)
- พิมพ์เข่าโค้ง (หมดแล้ว)


เสือมหาอำนาจ วัดหัวลำโพง
เนื้อนวะ บูชา 400 บาท

พระยูไลฮุกโจ้ว วัดหัวลำโพง (พระอมิตาภะพุทธเจ้า) จัดสร้างเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีเหรียญพลังจักรวาล รุ่นชนะมาร
บูชาเหรียญละ 500 บาท


    

      

*** ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ***
  ยกเว้นวัตถุมงคลเนื้อทองคำชาร์จ 2%


ขอเชิญสั่งจอง...สุดยอดวัตถุมงคลเมืองสมุทรสาคร
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-เหรียญ หลวงพ่ออุ้น " รุ่นทรัพย์มงคล" วัดศรีสินมา
ต.สวนส้ม อ.บ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร


                   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
                   เพื่อนำรายได้ทั้งหมด ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถให้สำเร็จสมบูรณ์ โดยได้รับการอุปถัมภ์จาก
หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง

                   
ความเป็นมา
                   เดิมทีเมื่อปี พ.ศ.2530 ได้มีนายทองสุข แสงอินทร์, นายกร ทองกำพร้า และชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ต้องการ
สร้างวัดขึ้นมาใหม่ในละแวกที่พักอาศัยของตน เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ จึงได้นำ
เรื่องนี้ไปปรึกษากับ คุณพ่อเห่ง-คุณแม่อับ สินมาและคุณไพบูลย์ สินมา ซึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี โดยได้มีจิตศรัทธา
ซื้อที่ดินจำนวน " 10 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา" ถวายในการสร้างวัด และได้อาราธนานิมนต์ "พระภิกษุโทน" มาจำพรรษา
                   แต่ต่อมาประมาณกลางปี พ.ศ. 2537 พระภิกษุโทน ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่น ซึ่งในขณะนั้นใกล้จะเข้า
พรรษาแล้ว แต่ยังไม่มีพระปกครองดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ นายทองสุข แสงอินทร์ จึงได้ไปอาราธนานิมนต์ พระภิกษุจำเนียร
วัดทองธรรมิการาม มาอยู่จำพรรษา แต่พอออกพรรษาแล้ว พระภิกษุจำเนียรก็ได้ย้ายกลับไปยังวัดเดิมอีก ทำให้สำนักสงฆ์
แห่งนี้ต้องขาดพระปกครองดูแลอีกคราวหนึ่ง คงมีแค่พระหลวงตาเพียง 3 รูปในขณะนั้น
                   ในเวลาต่อมา นายทองสุข แสงอินทร์ พร้อมคณะได้ไปขออนุญาตจาก พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ เจ้าอาวาส
วัดสวนส้ม จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นอุปัชฌาชย์เพื่อขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุสิทธิพร ชิตงฺกโร พระสงฆ์ในสังกัดของวัดสวน
ส้ม (ซึ่งในขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัด น้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) มาเป็นพระปกครองดูแลสำนักสงฆ์ ณ
แห่งนี้
                   ซึ่งในขั้นต้น...พระภิกษุสิทธิพร ได้ตอบปฏิเสธ เนื่องจากอายุและพรรษายังน้อยอยู่ จึงเกรงว่าจะปฏิบัติหน้าที่
ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ด้วยขัดแรงศรัทธาของชาวบ้านและคำสั่งของพระอุปัชฌาชย์มิได้ จึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระครูบา
อาจารย์ที่นับถือ คือ หลวงพ่อตี๋ (เซ้ง ปสาโท) เจ้าอาวาสวัดบางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลวงปู่อินทร์ ธมฺมโชติ อดีตเจ้า
อาวาสวัดหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สุดยอด 2 พระเกจิในอดีตเมืองราชบุรี โดยเฉพาะทางด้าน "วิปัสสนา - กรรมฐาน"
นั้น เป็นที่เลื่องลือเป็นอย่างมาก ซึ่งพระอาจารย์ทั้ง 2 รูปต่างก็สนับสนุนพร้อมให้พรและทำนายว่า "จะสามารถสร้างวัดได้
สำเร็จและเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน"
                   ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2537 พระภิกษุสิทธิพร จึงได้เดินทางย้ายจากวัดน้อยนางหงษ์ มาจำพรรษาอยู่
ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ เมื่อได้มาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้แล้ว ได้ตรวจสอบพบว่า ณ ที่แห่งนี้ยังมิได้มีการขออนุญาตทำการสร้าง
อย่างถูกต้อง จึงได้ดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตการสร้างวัด เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.2538 และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2539
                   ต่อมาในเดือนเมษายน 2540 จึงได้มีการทำหนังสือ "ขอตั้งวัด" อย่างเป็นทางการ โดยได้รับประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 24 ม.ค.2541 มีนามว่า "วัดศรีสินมา"
                   และต่อมาในวันที่ 7 พ.ย. 2541 พระภิกษุสิทธิพร ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พระอธิการสิทธิพร ชิตงฺกโร "
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสินมา และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ฐานานุกรมในพระเดช พระคุณฯ
พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค 7 รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. ในตำแหน่งพระครูสังฆรักษ์"
                   ด้วยปฏิปทาอันมุ่งมั่นของคณะสงฆ์วัดศรีสินมามีต่อพระพุทธศาสนา จึงเป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมและชาว
บ้านที่ได้สัมผัส จึงได้รับการสนับสนุนทางด้านต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ครั้งหลังสุดได้รับการมอบถวายที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจาก คุณ
แม่นกกระทา สู่ภิพักดิ์ จำนวน 1 ไร่ คุณชาติชัย กิตติคุณชนก จำนวน 1 ไร่ คุณพ่อซ้อน ทองกำพร้า จำนวน 2 ไร่ ทำให้ใน
ปัจจุบันวัดศรีสินมา มีธรณีสงฆ์จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 13 รูป สามเณร 1 รูป
                   และเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2547 พระเดชพระคุณฯ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ เป็นประธานพิธี "เท
ทองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดศรีสินมา ขนาดหน้าตัก 116 นิ้ว สูง 79 นิ้ว" โดยมีชาวพุทธศาสนิกชนหลายพันคน
ร่วมในพิธีอย่างสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ
                   แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน อุโบสถวัดศรีสินมาอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวน
ประมาณ 20 กว่าล้านบาท นับเป็นวงเงินมิใช่น้อย ด้วยเหตุนี้ "หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง" พระเกจิที่โด่งดังของเมืองเพชรบุรี
ในยุคปัจจุบัน ได้เมตตาอุปถัมภ์ให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล "รุ่นทรัพย์มงคล" เพื่อนำรายได้ก่อสร้างอุโบสถวัดศรีสินมาให้
เสร็จสมบูรณ์ ณ โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนและผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญ "กุศลมหาศาล" สร้างอุโบสถ
วัดศรีสินมาให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาตลอดไป


หลวงพ่ออุ้น เมตตาจารแผ่นทอง-แผ่นเงิน
หลวงพ่ออุ้น เซ็นอนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่นทรัพย์มงคล

หลวงพ่อ-หลวงปู่ ต่างเมตตาจารแผ่นทอง-แผ่นเงิน มากมายหลายรูป


รายการวัตถุมงคล
1. พระกริ่งทรัพย์มงคล


2. พระชัยวัฒน์ทรัพย์มงคล

3. เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง

เนื้อทองคำ
เนื้อเงิน
เนื้อทองแดง

ลำดับ รายการวัตถุมงคล จน.สร้าง บูชา
1. พระกริ่งทรัพย์มงคล    
      1.1 เนื้อทองคำ หนัก 40 กรัม
ตามสั่งจอง
40,000.- (หมด)
      1.2 เนื้อนวโลหะ ก้นทองคำ
90
6,000.- (หมด)
      1.3 เนื้อนวโลหะก้นเงินดินไทย
1,090
2,000.- (หมด)
      1.4 เนื้อสัมฤทธิ์แดง
2,090
700.- (หมด)
      1.5 เนื้อทองทิพย์
5,000
300.- (หมด)
2. พระชัยวัฒน์ทรัพย์มงคล
 
      2.1 เนื้อทองคำ หนัก 9 กรัม
ตามสั่งจอง
10,000.- (หมด)
      2.2 เนื้อนวโลหะเบ้าดินไทย
1,000
500.- (หมด)
      2.3 เนื้อเงิน
2,090
350.- (หมด)
      2.4 เนื้อสัมฤทธิ์แดง
2,090
150.- (หมด)
      2.5 เนื้อทองทิพย์
5,000
100.- (หมด)
3. เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างโบสถ์    
      3.1 เนื้อทองคำ
ตามสั่งจอง
20,000.- (หมด)
      3.2 เนื้อเงิน
500
900.- (หมด)
      3.3 เนื้อทองแดง
30,000
150.- (หมด)
4. สีผึ้งเมตตา ค้าขาย
50.- (หมด)
5. ปลาตะเพียนคู่ เงิน-ทอง เมตตา ค้าขาย
200.- (หมด)

    หมายเหตเหรียญเนื้อทองคำ-เนื้อเงิน มีโค้ดและหมายเลข ส่วนเหรียญเนื้อทองแดง, พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ มีโค้ด
 
 
โทร.
(02) 224-0940
(02) 221-5791
ที่อยู่ : 2 สามแยกหมอมี ถ.พระราม 4
(ติดธ.เอเชีย สาขาสามแยก) ตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

คลิ้กที่นี่สำหรับแผนที่ตั้งศิริสโตร์
 
 

Copyright ® 2017 Siristore.com. All rights reserved by Siristore Team.
Contact : webmaster@siristore.com (Pasit & Jantarat)