Thai English

Facebook

siristore

Line ID

@siristore

Call Center

063-289-9991

คุณยังไม่มีวัตถุมงคลในรถเข็น

วัตถุมงคลขายดี

Best Selling Amulets

วัตถุมงคลราคาพิเศษ

Promotion Amulets

พระโพธิสัตว์กวนอิม เดิมเป็นเทพธิดา ที่มาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปลี้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ ท่านเป็นราชธิดาองค์ที่สามของกษัตริย์เมี่ยวจวง ซึ่งมีราชธิดา 3 องค์ องค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน องค์ที่สามชื่อ เมี่ยวซ่าน คือ พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง

อ่านต่อ

พระโพธิสัตว์กวนอิม เดิมเป็นเทพธิดา ที่มาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปลี้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ ท่านเป็นราชธิดาองค์ที่สามของกษัตริย์เมี่ยวจวง ซึ่งมีราชธิดา 3 องค์ องค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน องค์ที่สามชื่อ เมี่ยวซ่าน คือ พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง

อ่านต่อ
วิชาฮวงจุ้ยเป็นวิชาเก่าแก่ของชาวจีนโบราณ ซึ่งถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเท็จจริงแล้ววิชาฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำการศึกษาด้วยตนเอง หากจับหลักได้จะรู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยจริงๆ แล้วมีองค์ประกับสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ มนุษย์ บ้านหรือที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ
วิชาฮวงจุ้ยเป็นวิชาเก่าแก่ของชาวจีนโบราณ ซึ่งถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเท็จจริงแล้ววิชาฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำการศึกษาด้วยตนเอง หากจับหลักได้จะรู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยจริงๆ แล้วมีองค์ประกับสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ มนุษย์ บ้านหรือที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ
expand_less