Thai English

Facebook

siristore

Line ID

@siristore

Call Center

063-289-9991

คุณยังไม่มีวัตถุมงคลในรถเข็น

วัตถุมงคลทั้งหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. พระบูชาพระพรหมประสิทธิ์ (ชุบเงินรมดำซาติน) สูง 18 ซม.รวมฐานไม้สัก ประทับหงส์สวรรค์เหินฟ้า

  Code : BRM-58-MPK-BC18-PSS

  ด้วยผลงานการออกแบบอันประณีตวิจิตรของ อ.ธานี ชินชูศักดิ์ (จิด.ตระ.ธานี) ถือว่าได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการพระใหม่อย่างต่อเนื่อง การออกแบบที่แฝงด้วยความหมายมงคลของพระบูชา “พระพรหมประสิทธิ์ประทับหงส์สวรรคเหินฟ้า” ด้วยความสูงเพียง 18 ซม. บนฐานไม้สัก เป็นรูปจินตนาการของพระพรหมเสด็จลงจากสวรรค์ปางประทานพร ปกติพระพรหมจะหันพระหัตถ์เข้าหาพระอุระ แต่ได้ออกแบบให้หันพระหัตถ์ออกแสดงปางประทานพรสู่มวลมนุษย์ เป็นเคล็ดในการบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หงส์สวรรค์ทิพยพาหนะ คาบกิ่งกัลปพฤกษ์ ดอกไม้สวรรค์เปรียบดั่งนำสิ่งมงคลทั้งมวลมาสถิตไว้ ณ เคหสถานของผู้บูชา หางหงส์กระหวัดลายเป็นกระหนกเปลวหวิวไหวงดงาม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  6,900 บาท

 2. พระบูชาพระพรหมประสิทธิ์ (บรอนซ์อเมริกา) สูง 18 ซม.รวมฐานไม้สัก ประทับหงส์สวรรค์เหินฟ้า

  Code : BRM-58-MPK-BC18-BRZ

  ด้วยผลงานการออกแบบอันประณีตวิจิตรของ อ.ธานี ชินชูศักดิ์ (จิด.ตระ.ธานี) ถือว่าได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการพระใหม่อย่างต่อเนื่อง การออกแบบที่แฝงด้วยความหมายมงคลของพระบูชา “พระพรหมประสิทธิ์ประทับหงส์สวรรคเหินฟ้า” ด้วยความสูงเพียง 18 ซม. บนฐานไม้สัก เป็นรูปจินตนาการของพระพรหมเสด็จลงจากสวรรค์ปางประทานพร ปกติพระพรหมจะหันพระหัตถ์เข้าหาพระอุระ แต่ได้ออกแบบให้หันพระหัตถ์ออกแสดงปางประทานพรสู่มวลมนุษย์ เป็นเคล็ดในการบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หงส์สวรรค์ทิพยพาหนะ คาบกิ่งกัลปพฤกษ์ ดอกไม้สวรรค์เปรียบดั่งนำสิ่งมงคลทั้งมวลมาสถิตไว้ ณ เคหสถานของผู้บูชา หางหงส์กระหวัดลายเป็นกระหนกเปลวหวิวไหวงดงาม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  5,900 บาท

 3. เหรียญปั๊มพระพรหมประสิทธิ์ ประทับหงส์สวรรค์ หลังพระยันต์ตรีนิสิงเหชฎาพระพรหม และพระพักตร์ที่สี่ สูง 3.8 ซม. (เนื้อนวะหน้ากากเงิน)

  Code : Pra-Promprasit-Silver-mask

  ใช้แม่พิมพ์ต้นแบบจากเหรียญหล่อ และปรับแต่งแม่พิมพ์ให้ความนูนต่ำลดลงเนื่องจากข้อจำกัดของการผลิตเหรียญปั๊ม แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามสไตล์เหรียญปั๊มที่มีความคมชัดสูง ด้านหลังเหรียญจำลองพระยันต์ตรีนิสิงเห ชฎาพระพรหม และพระพักตร์ที่สี่เช่นเดียวกับเหรียญหล่อทุกประการ จัดสร้างน้อยมาก จึงเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเหรียญปั๊มพระพรหมประสิทธิ์ประทับหงส์สวรรค์รุ่นนี้

  เอกลักษณ์สำคัญของเหรียญนี้ คือสามารถมองเห็นพระพักตร์ที่สี่ (ด้านหลัง) ขององค์ท่านได้ด้วย โดยออกแบบให้เจาะช่องหลังเหรียญผ่านซุ้มรัศมีลายไทยอีกชั้นหนึ่ง จึงเป็นเหรียญหล่อพระพรหมรุ่นแรกของโลก ที่เผยให้เห็นครบทั้ง 4 พระพักตร์ ด้านหลังเหรียญจารึกยันต์ศักดิ์สิทธิ์ถึง 2 ชนิด คือ “ยันต์ชฎาพระพรหม” เด่นด้านเมตตามหานิยม สมาสรวมกับ “ยันต์ตรีนิสิงเหถอด” ซึ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาล เด่นด้านคงกระพันและถอนคุณไสยสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1,400 บาท

 4. เหรียญปั๊มพระพรหมประสิทธิ์ ประทับหงส์สวรรค์ หลังพระยันต์ตรีนิสิงเหชฎาพระพรหม และพระพักตร์ที่สี่ สูง 3.8 ซม. (เนื้อทองระฆัง)

  Code : Pra-Promprasit-Gold

  ใช้แม่พิมพ์ต้นแบบจากเหรียญหล่อ และปรับแต่งแม่พิมพ์ให้ความนูนต่ำลดลงเนื่องจากข้อจำกัดของการผลิตเหรียญปั๊ม แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามสไตล์เหรียญปั๊มที่มีความคมชัดสูง ด้านหลังเหรียญจำลองพระยันต์ตรีนิสิงเห ชฎาพระพรหม และพระพักตร์ที่สี่เช่นเดียวกับเหรียญหล่อทุกประการ จัดสร้างน้อยมาก จึงเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเหรียญปั๊มพระพรหมประสิทธิ์ประทับหงส์สวรรค์รุ่นนี้

  เอกลักษณ์สำคัญของเหรียญนี้ คือสามารถมองเห็นพระพักตร์ที่สี่ (ด้านหลัง) ขององค์ท่านได้ด้วย โดยออกแบบให้เจาะช่องหลังเหรียญผ่านซุ้มรัศมีลายไทยอีกชั้นหนึ่ง จึงเป็นเหรียญหล่อพระพรหมรุ่นแรกของโลก ที่เผยให้เห็นครบทั้ง 4 พระพักตร์ ด้านหลังเหรียญจารึกยันต์ศักดิ์สิทธิ์ถึง 2 ชนิด คือ “ยันต์ชฎาพระพรหม” เด่นด้านเมตตามหานิยม สมาสรวมกับ “ยันต์ตรีนิสิงเหถอด” ซึ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาล เด่นด้านคงกระพันและถอนคุณไสยสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  400 บาท

 5. เหรียญปั๊มพระพรหมประสิทธิ์ ประทับหงส์สวรรค์ หลังพระยันต์ตรีนิสิงเหชฎาพระพรหม และพระพักตร์ที่สี่ สูง 3.8 ซม. (เนื้อเงิน)

  Code : BRM-58-MPK-COIN-SIL

  ใช้แม่พิมพ์ต้นแบบจากเหรียญหล่อ และปรับแต่งแม่พิมพ์ให้ความนูนต่ำลดลงเนื่องจากข้อจำกัดของการผลิตเหรียญปั๊ม แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามสไตล์เหรียญปั๊มที่มีความคมชัดสูง ด้านหลังเหรียญจำลองพระยันต์ตรีนิสิงเห ชฎาพระพรหม และพระพักตร์ที่สี่เช่นเดียวกับเหรียญหล่อทุกประการ จัดสร้างน้อยมาก จึงเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเหรียญปั๊มพระพรหมประสิทธิ์ประทับหงส์สวรรค์รุ่นนี้

  เอกลักษณ์สำคัญของเหรียญนี้ คือสามารถมองเห็นพระพักตร์ที่สี่ (ด้านหลัง) ขององค์ท่านได้ด้วย โดยออกแบบให้เจาะช่องหลังเหรียญผ่านซุ้มรัศมีลายไทยอีกชั้นหนึ่ง จึงเป็นเหรียญหล่อพระพรหมรุ่นแรกของโลก ที่เผยให้เห็นครบทั้ง 4 พระพักตร์ ด้านหลังเหรียญจารึกยันต์ศักดิ์สิทธิ์ถึง 2 ชนิด คือ “ยันต์ชฎาพระพรหม” เด่นด้านเมตตามหานิยม สมาสรวมกับ “ยันต์ตรีนิสิงเหถอด” ซึ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาล เด่นด้านคงกระพันและถอนคุณไสยสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  2,200 บาท

 6. รูปหล่อลอยองค์พระพรหมประสิทธิ์ ประทับหงส์สวรรค์ สูง 2.4 ซม. เนื้อนวะ

  Code : Pra-Promprasit-Nava-2.4cm

  อีกหนึ่งผลงานออกแบบพระพรหมที่มีความงดงามยิ่ง ด้วยอิริยาบถนั่งเอียงพระวรกาย 3 ส่วน (ตริภังค์) พระหัตถ์แสดงปางประทานพร เสด็จประทับเหนือพญาหงส์พาหนะแห่งสรวงสวรรค์ หางหงส์กระหวัดเป็นช่อลายกระหนกเปลวหวิวไหว รูปทรงโดยรวมคล้ายกลีบบัวหลวงอ่อนช้อยงดงาม

  หล่อด้วยเทคนิคคุณภาพสูง Precision Casting ที่ให้ความคมชัดใกล้เคียงแม่พิมพ์ต้นฉบับมากที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นรูปหล่อลอยองค์พระพรหมประทับหงส์ที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  900 บาท

 7. ชุดกรรมการ C (ชุดหนังสือจิด.ตระ.ธานี) 9 องค์ มูลค่ารวม 14,400 บาท

  Code : BRM-58-MPK-SET-C-TH

  ด้วยผลงานการออกแบบอันประณีตวิจิตรของ อ.ธานี ชินชูศักดิ์ (จิด.ตระ.ธานี) ถือว่าได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการพระใหม่อย่างต่อเนื่อง การออกแบบที่แฝงด้วยความหมายมงคลของพระบูชา “พระพรหมประสิทธิ์ประทับหงส์สวรรคเหินฟ้า” ด้วยความสูงเพียง 18 ซม. บนฐานไม้สัก เป็นรูปจินตนาการของพระพรหมเสด็จลงจากสวรรค์ปางประทานพร ปกติพระพรหมจะหันพระหัตถ์เข้าหาพระอุระ แต่ได้ออกแบบให้หันพระหัตถ์ออกแสดงปางประทานพรสู่มวลมนุษย์ เป็นเคล็ดในการบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หงส์สวรรค์ทิพยพาหนะ คาบกิ่งกัลปพฤกษ์ ดอกไม้สวรรค์เปรียบดั่งนำสิ่งมงคลทั้งมวลมาสถิตไว้ ณ เคหสถานของผู้บูชา หางหงส์กระหวัดลายเป็นกระหนกเปลวหวิวไหวงดงาม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  10,999 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less