วิชาฮวงจุ้ยเป็นวิชาเก่าแก่ของชาวจีนโบราณ ซึ่งถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเท็จจริงแล้ววิชาฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำการศึกษาด้วยตนเอง หากจับหลักได้จะรู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยจริงๆ แล้วมีองค์ประกับสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ

  • 1. มนุษย์
  • 2. บ้านหรือที่อยู่อาศัย
  • 3. สิ่งแวดล้อม

หมายความว่ามนุษย์หากอยู่อาศัยในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็ย่อมส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับสิ่งที่ดีๆ ตามไปด้วย เช่น ถ้าเราอาศัยในบ้านที่ออกแบบดี อากาศ ถ่ายเทดี บรรยากาศในบ้านดี สภาพแวดล้อมภายนอกดี ทิศทางลมดี ฯลฯ ผู้ที่อยู่อาศัยก็เกิดความสบายกายสบายใจ เมื่อเกิดความสบายกายสบายใจ ก็ย่อมส่งผลดีไปยังเรื่องอื่นๆ เช่น ครอบครัว การงาน สุขภาพ เป็นต้น

ต่อมาภายหลังอาจมีการสังเกตสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมว่าทำไมบ้านนั้นอยู่แล้วร่ำรวย สุขภาพดี มีโชค มีลาภ บ้านนี้ทำไมอยู่แล้วไม่เจริญรุ่งเรือง อยู่แล้วมีปัญหาจนที่สุดแล้วก็เกิดเป็นศาสตร์ขยายขึ้นมาอีก มีหลายๆ เรื่องก็ไม่น่าเชื่อถือ หลายเรื่องก็มีความเป็นไปได้ หลายเรื่องก็เป็นจริง ตัวผู้เขียนได้ทำการทดลองมาเป็นระยะเวลานานพอ สมควร อยากจะสรุปว่า ฮวงจุ้ยไม่ใช่วิชาที่จัดแล้วทำให้คนร่ำรวย คนเราจะรวยหรือจนอยู่ที่ดวงชะตา ฮวงจุ้ยเป็นเพียง ส่วนเสริม ส่วนสนับสนุน ทำให้ดวงชะตาคนดีขึ้น แต่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากไม่ได้ไปเป็นดี หรือจากดีไป เป็นไม่ดี หากซินแสคนใดบอกว่าจัดฮวงจุ้ยแล้ว ทำให้ร่ำรวยให้เชื่อได้เลยว่า ซินแสคนนั้นโกหก มีอีกเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลก สำหรับวิชาฮวงจุ้ยคือ เรื่องพลังเล้นลับต่างๆ และตำแหน่งต่างๆ ในที่อยู่อาศัย หลายเรื่องเป็นเรื่องจริง ผู้เขียนได้ประสบ มาด้วยตนเอง จนต้องเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งงมงาย แต่เป็นเรื่องจริงที่หาคำตอบไม่ได้ เช่น เรื่องทางสามแพร่ง เรื่องตำแหน่งที่นั่ง ทำงาน เรื่องแบบบ้าน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อชีวิตจริงตามตำรา